Mărturisirea de credință

Biserica Penticostală Betel din Râmnicelul a aderat la Mărturisirea de credință a Cultului Creștin Penticostal, Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.

Biserica lui Dumnezeu Apostolică Penticostală din România are Mărturisire de Credință al cărei temei este Cuvântul lui Dumnezeu. Această Mărturisire de Credință stă la baza Statutului de organizare şi funcționare a Cultului Creștin Penticostal — Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România și implicit la baza funcționării bisericii Betel din Râmnicelu.

Puteți accesa descărca Mărturisirea de credință detaliată și cu versete biblice accesând linkul următor.

Crezul bisericii BETEL

1. Noi credem că Biblia sau Sfânta Scriptură este Cuvântul lui Dumnezeu fără greșeală şi singura noastră normă în viață de credință.
2. Noi credem într-un Dumnezeu în trei persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.
3. Noi credem că Dumnezeu la început a făcut cerurile şi pământul.
4. Noi credem că Dumnezeu a creat îngerii.
5. Noi credem că Dumnezeu l-a creat pe om din țărână.
6. Noi credem că păcatul a intrat în lume datorită neascultării omului de porunca lui Dumnezeu.
7. Noi credem că harul lui Dumnezeu a făcut şi face posibilă mântuirea omului prin jertfa Domnului Isus Hristos.
8. Noi credem că mântuirea este condiționată de credință, pocăință şi nașterea din nou.
9. Noi credem că avem iertarea lui Dumnezeu ca urmare a primirii Domnului Isus Hristos ca Mântuitor.
10. Noi credem că îndreptățirea credinciosului stă în jertfa Domnului Isus Hristos şi se primește prin credință, de la Dumnezeu, odată cu mântuirea.
11. Noi credem că roada credincioșilor izbăviți de păcat este sfințirea (Romani 6:22).
12. Noi credem în relația directă a credinciosului cu Dumnezeu, rugăciunea şi postul fiind două dintre cele mai eficiente modalități de apropiere de divinitate.
13. Noi credem că botezul în apă, care se acordă persoanelor care cred şi care s-au întors la Dumnezeu, trebuie efectuat printr-o singură cufundare în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt.
14. Noi credem în instituirea Cinei Domnului pentru Biserică. Participarea la Cina Domnului constituie o proclamare a morții Domnului Isus Hristos.
15. Noi credem că Domnul Isus a instituit actul spălării picioarelor.

16. Noi credem în făgăduința botezului cu Duhul Sfânt pentru toți credincioșii.
17. Noi credem că lucrarea Duhului Sfânt se manifestă în cele nouă daruri.
18. Noi credem că atât nașterea din nou cât şi botezul cu Duhul Sfânt trebuie să fie urmate de roada Duhului Sfânt.
19. Noi credem în vindecările divine.
20. Noi credem în existența Bisericii lui Dumnezeu fondată de către Domnul Isus
Hristos ca organism unitar şi viu.
21. Noi credem că preoția Vechiului Așezământ a fost înlocuită în Noul Așezământ
prin slujbele spirituale rânduite în Biserică.
22. Noi credem că lucrătorii Evangheliei sunt ordinați în lucrare prin punerea mâinilor şi rugăciunea făcută de către slujitorii lui Dumnezeu îndreptățiți să facă acest lucru (Fapte 6:5-6; 13:2-4; 14:23; Tit 1:5).
23. Noi credem că toți membrii Bisericii lui Dumnezeu au îndatoriri şi drepturi.
24. Noi credem că familia, prin căsătorie, este o instituție divină așezată de Dumnezeu.
25. Noi credem în rânduiala Bisericii cu privire la binecuvântarea copiilor.
26. Noi credem că dărnicia este o datorie sfântă pentru fiecare credincios.
27. Noi credem în datoria credincioșilor de a urmări simplitatea în îmbrăcăminte.
28. Noi credem că duminica este ziua Domnului.
29. Noi credem că voia lui Dumnezeu este să fim loiali față de stat şi față de autoritățile statului.
30. Noi credem că suntem datori să-i iubim pe toți oamenii, indiferent de rasă, naționalitate sau convingere religioasă (Marcu 9:38, 39; Filipeni 3:16).
31. Noi credem în a doua venire a Domnului Isus Hristos şi în evenimentele escatologice care vor urma.

Scroll to Top